Brussel : Een veilige haven?

Deel deze pagina

Wie denkt dat migranten en migratie pas recent onze maatschappij kleuren, raden we aan om de expo 'Brussel : Een veilige haven?' te bezoeken. Een echte blikopener want migranten of mensen die van elders in Brussel of België een nieuw leven willen opbouwen, zijn er altijd geweest. Het zijn die mensen die onze maatschappij nieuwe ideeën, nieuwe invalshoeken, nieuwe culturen, nieuwe uitvindingen, ... hebben geschonken.

Alleen al in Brussel wonen nu meer dan 180 nationaliteiten. Behalve voer voor cijfermateriaal brengt elke emigrant ook een persoonlijke geschiedenis en hoop mee. Sinds 1830 hebben verschillende golven van emigratie elkaar opgevolgd. Waarom hebben deze mannen en vrouwen hun land verlaten? Heeft Brussel hen een veilig onthaal geboden ?
Het Joods museum van België en het Rijksarchief hebben samen in de tentoonstellin g een dwarsdoorsnede gemaakt van de migratiegeschiedenis sinds 1830. Enkele persoonlijke getuigen bieden je een bijzondere inkijk in hun beweegredenen om hun thuisland te verlaten om zich in Brussel te vestigen. Je ontdekt hoe Brussel met deze migranten is omgegaan, hoe Brussel in bijna 200 jaar tot een 'stad van de wereld' is verveld.
Aan het historische gedeelte hebben de initiatiefnemers nog een presentatie gekoppeld met werk van opkomende Brusselse kunstenaars. Zij kaarten de kwestie van migratie en culturele diversiteit in het Brussel van vandaag aan.

Nog tot 18 maart kan je naar de tentoonstelling. Mis ze niet! Meer info vind je via http://www.mjb-jmb.org

Praktisch

Joods Museum van België, Miniemenstraat 21 te 1000 Brussel
Tot 18 maart 2018