Contact

Ons team

Chantal Brems

Communicatie | Doelgroepenwerking | Sectoroverschrijdende samenwerking

Chantal Brems

Mieke Maes

Coördinatie | Beleid | Culturele diversiteit | Projectsubsidies

Mieke Maes

Sarah Monsieur

Administratie | Reservaties | Webondersteuning

Sarah Monsieur

Annelies Tollet

Erfgoedgemeenschappen | Erfgoedbank | Immaterieel Erfgoed

Annelies Tollet

Peggy Voesterzoons

Webcommunicatie | Werkingsubsidies

Peggy Voesterzoons

Sylvie Maes

Sylvie Maes
Facturatieadres
  • Dienst financiën van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

  • Emile Jacqmainlaan 135
  • 1000 Brussel