Contact

Ons team

Chantal Brems

Communicatie | Doelgroepenwerking | Sectoroverschrijdende samenwerking

Chantal Brems

Mieke Maes

Mieke  Maes

Sylvie Maes

Depotbeleid | Erfgoedbank | Behoud & Beheer | Vorming

Sylvie Maes

Sarah Monsieur

Administratie | Reservaties | Webondersteuning

Sarah Monsieur

Annelies Tollet

Erfgoedgemeenschappen | Erfgoedbank | Immaterieel Erfgoed

Annelies Tollet

Peggy Voesterzoons

Peggy Voesterzoons
Facturatieadres
  • Dienst financiën van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

  • Emile Jacqmainlaan 135
  • 1000 Brussel