Erasmushuis

Deel deze pagina

Het Erasmushuis betekent meer dan het museum. Het is de schatkamer van het Anderlechtse geheugen. Want niet alleen het archief van het Erasmushuis zelf, opgericht in 1932, is er terug te vinden: briefwisseling, collegebesluiten, restauratiedossiers, ...
Voor volgende archiefcollecties kan je ook bij het Erasmushuis aankloppen:

 • archieven van het kapittel, de Sint-Guidokerk en het begijnhof van Anderlecht: stichtingsakten, schenkingen, testamenten en staten van goederen van leden van het kapittel, akten van aankoop en verkoop van goederen, rekeningen van de kerkfabriek (vanaf de 15de eeuw), toekennen van privileges, ...

 • het gemeentelijk archief: documenten van de 18de tot de 20ste eeuw van verschillende aard, zoals de archieven van de Burgerwacht, doop-, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

 • het archief Daniël Van Damme, stichter-conservator van het museum Erasmushuis: werken, handschriften, briefwisseling en fotografisch materiaal.

Periode
15de tot 20ste eeuw.

 

Erasmushuis

 • Adres

  De Formanoirstraat 31, 1070 Anderlecht

 • Telefoon

  +32 2 521 13 83

 • Website

  http://www.erasmushouse.museum/
 • E-mail

  info@erasmushouse.museum

 • Bereikbaar

  Alle dagen, behalve op maandag: 10.00u. - 18.00u.