Historisch Archief KBC

Deel deze pagina

Historisch archief van KBC © KBCWanneer men de geschiedenis van de financiële en bancaire sector bestudeert, merkt men dat fusies geen hedendaags verhaal zijn, maar al van bij het begin van de 'moderne' bankinstellingen voorkomen. Zo leest ook de geschiedenis van KBC als een opeenvolging van fusies, overnames en verkoopactiviteiten.

Zo werd de voorganger van wat nu KBC is eind 19de eeuw opgericht. Want toen al was een voorloper van de Kredietbank actief, maar de bank werd onder die naam pas in 1935 boven de doopvont gehouden. De Kredietbank of KB was van bij het begin een bankinstelling voor particulieren en middelgrote ondernemingen en toen vooral actief in de regio Antwerpen. Klanten konden in die periode kiezen tussen heel wat andere bankinstellingen. Dikwijls met een regionale basis, zoals de Bank van Roeselare of HSA/Spaarkrediet, en gericht op een bepaalde maatschappelijke zuil en sociaal-economische klantengroep.

Van KB naar KBC

Historisch archief van KBC © KBCUiteindelijk zou de Kredietbank (KB) zich in 1998, drieënzestig jaar na de oprichting, tot KBC-groep ontpoppen. Al voor die datum behoorde HSA/Spaarkrediet tot de groep rond de Kredietbank, terwijl de fusie met de Bank van Roeselare pas in 1998 plaatsvond. Na die datum groeide de bank verder uit tot een bank-verzekeraar. 
Er kwam een fusie tussen KB en CERA (beide banken) en ABB (verzekeringsonderneming). Deze laatste maakt voortaan als KBC-Verzekeringen deel uit van de KBC-Groep.

Het historisch archief van KBC herbergt daarom heel wat documenten en materialen die de lange geschiedenis documenteren. Zo gaat het oudste archiefstuk terug tot 1889!

Wat vind je in het archief?

Je kan in het materiële archief terecht voor zowel geschreven documentaire bronnen (waaronder wissels, depositoboekjes, affiches, enz.) als audiovisuele bronnen (foto's, dia's, 16-mm-films over personen, gebeurtenissen, gebouwen) en museumvoorwerpen (weegschalen, stempels, eindejaarsgeschenken, ...). Het gaat om archiefmateriaal van KBC, zijn voorlopers en aanverwante maatschappijen. Zo zijn archiefbronnen van de Bank van Roeselare, CERA, Almanij, Antwerpse Diamantbank, Gevaert, CBC, Fidea en een beperkter deel van ABB in het archief terug te vinden. Sinds 2018 is er ook het digitaal archief met documenten vanaf 2000: periodieken, jaarverslagen, persartikels, enz.

Periode archiefstukken

19de eeuw tot heden.

Het archief staat in eerste instantie ten dienste van de KBC-medewerkers, maar externe vorsers zijn altijd welkom. Kunnen historische (bank)cijfertjes je verleiden, maak dus zeker een afspraak met de archivaris.

 

Historisch Archief KBC

 • Adres

  Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

 • Telefoon

  +32 2 429 38 21

 • Website

  http://www.kbc.be
 • E-mail

  lindsay.marien@kbc.be

 • Bereikbaar

  Toegankelijk op afspraak.