Zorgen voor erfgoed, hoe doe je dat?

Deel deze pagina

Als erfgoedcel bieden we een dienstverlening als het gaat om de zorg voor het cultureel erfgoed in Brussel. Zonder goede zorgen raakt dat immers beschadigd of gaat het zelfs verloren. Adequaat ingerichte depots, weten wat te doen bij een calamiteit, (digitale) foto's en documenten duurzaam bewaren,... Er komt heel wat bij kijken. 

Check zeker de vormen van ondersteuning die we samen met onze partner Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) bieden. Dat kan gaan om: advies & begeleiding, vorming & ontmoeting om expertise uit te wisselen of aan te scherpen of onze uitleendienst waar je materiaal voor depot- en preservatiedoeleinden kan aanvragen, zoals dataloggers, museumstofzuigers, enz. . 

Ondersteuning voor (zw)erfgoed

We zetten ook in op cultureel erfgoed dat niet in een museum, een archief of bij een erfgoedvereniging wordt bewaard. Zo zijn er verenigingen en organisaties die waardevol erfgoed in huis hebben, maar waarvoor erfgoedbeheer niet de hoofdtaak is, zoals jeugdhuizen, sportverenigingen, kunstenorganisaties, ... Om hen te ondersteunen, werken we samen met het AMVB. Zo kreeg de KVS hulp bij het inventariseren van hun archief.
Zijn jullie ook zo een vereniging of organisatie? Stuur dan een e-mail naar info@amvb.be. 

We coördineren ook de Erfgoedbank Brussel, een instrument voor digitale registratie en ontsluiting van lokaal erfgoed. Via de databank verzamelen lokale vrijwilligers foto's, prentkaarten, affiches en andere herinneringen aan het dagelijks leven uit verschillende Brusselse gemeenten. Je vindt er collecties van particulieren, families en (erfgoed)verenigingen.

Inspirerende voorbeelden

Ben je op zoek naar inspirerende voorbeelden rond verschillende aspecten van het behoud en beheer van collecties in Brussel? 

Projecten rond depot- en collectiebeheer:

Registratieprojecten, mee mogelijk gemaakt door een projectsubsidie erfgoed van de VGC:

Meer weten over ...


Ben je op zoek naar meer of andere Brusselse praktijkvoorbeelden rond behoud en beheer, neem gerust contact met ons op.

Uiteraard zijn er nog andere organisaties waar je terecht kan voor ondersteuning rond behoud en beheer.