Katholiek Pasen

Deel deze pagina

Pasen is een katholiek feest © Isabelle Geeraerts   Pasen is een religieus feest dat, na Kerstmis, het hoogtepunt vormt van het liturgische jaar voor de katholieke gemeenschap. Maar het gaat ook terug op zowel het joodse Pessah als Germaanse lenterituelen, waardoor elementen van beide in het paasfeest zijn terug te vinden. 
Want als religieus feest heeft de viering van de verrijzenis van Jezus voor de katholieken een vergelijkbare betekenis als de uittocht uit Egypte voor de joden. Tegelijk valt Pasen op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Een element dat is overgekomen van de Germaanse tradities. De terugkeer van de lente valt dus samen met de verrijzenis van Jezus.
 
Bij Pasen horen chocolade eieren. Ze worden in de paasnacht bezorgd door de kerkklokken, die ze in Rome hebben gehaald. Eieren zijn vruchtbaarheidssymbolen. Ze verbeelden nieuw leven. Vroeger werden aan het einde van de winter gewone eieren begraven in de akkers om ze vruchtbaarder te maken. De paashaas die eieren brengt, is overgewaaid uit de protestantse traditie. Ook een haas is een vruchtbaarheidssymbool.

Pasen wordt wereldwijd door katholieken gevierd, ook als er geen link is met een nieuwe lente zoals in Afrika waar er andere seizoenen zijn. Zich op zijn paasbest uitdossen, hoort bij elk paasfeest, net zoals het chocolade paaseieren rapen door de kinderen.