Lenterituelen

Deel deze pagina

Feesten en rituelen die een lange geschiedenis hebben, zoals de meeste lenterituelen, zijn erfgoed. Geen roerend of onroerend erfgoed,  wel immaterieel erfgoed. Dat is niet tastbaar. Maar net als het tastbare erfgoed, willen gemeenschappen het immateriële erfgoed bewaren voor de toekomst. Dat doen ze door de feesten te blijven vieren. Op die manier geven ze het feest door aan de volgende generaties en stellen ze de toekomst veilig.
Nieuwe generaties leren over de betekenis van het feest, maar ook over de handelingen die bij het feest horen zoals liederen, gebeden, gerechten, gebruiken, enz. Bij veel feesten hoort dikwijls ook materieel erfgoed. Denk aan kostuums of rituele voorwerpen. Ook dat erfgoed koesteren de gemeenschappen.

Een van die feesten die bijna universeel worden gevierd, zijn lentefeesten. We kennen het allemaal wel, in een of andere vorm.
Want je kent de boutade: ieder seizoen heeft zijn charmes. Maar als je eerlijk bent. Wanneer je die eerste vroege vogels hun opgewekte gekwetter hoort, die frisgroene sprietjes krokussen tussen het vaalbruine grastapijt ziet doorpiepen, dan ben je toch blij dat de lente eraan komt ? Zo rond 21 maart voor het noordelijk halfrond en 22 september in het zuidelijke halfrond gaat de zon door het lentepunt en zijn dag en nacht precies even lang. De dagen worden dan langer en de nachten korter tot de zomer begint. Verwondert het dat het woord ‘lente’ is afgeleid van het Germaanse ‘lang’, wat ‘lengen’ betekent.

Vele culturen vieren de lente. Symbolisch of letterlijk het begin van een nieuw jaar waarin de natuur opnieuw ontluikt. Het land wordt klaargemaakt om te zaaien, bloemen bloeien, bomen krijgen bladeren en vogels leggen eieren.  Elk lentefeest heeft zo zijn eigen tradities en achtergrond. Eén constante: plezier, vreugde, muziek, dans, lekker eten, iedereen op zijn best uitgedost, ... .

Het feest kan ook een figuurlijke of religieuze invulling krijgen. Het kan gaan om vruchtbaarheid voor mens, dier of land. Of wordt een bevrijding of een verrijzenis herdacht. In heel wat culturen vallen het lente- en nieuwjaarsfeest samen.

Ieder feest heeft zijn herkomst. Maar de feesten bewegen altijd samen met de mensen die ze vieren. En dus worden vandaag heel wat (lente)feesten op verschillende plekken gevierd. Vanaf maart tot mei is er altijd wel ergens (in Brussel) een feest dat de lente en het nieuwe jaar viert!

Wil je meer weten over de achtergrond van deze feesten of wat Idd n Yennayer, Chun Ji, Holi Noroez/Newroz, Pessah, Pasen, Songkran, ... met elkaar verbindt? We verzamelen voor jou de belangrijkste feesten die op een of andere manier de lente vieren of ermee zijn verbonden.