Disclaimer

Deel deze pagina

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) in - ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze Europese wetgeving gaat verder in op de rechten die u al had via de Belgische Privacywet. Ze legt de nadruk op meer transparantie en controle over uw gegevens. Ze regelt onder andere de rechten die u hebt om steeds controle te hebben over geregistreerde persoonsgegevens op onze websites. Deze wetgeving versterkt dus de bestaande rechten en voert een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens. De Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom deze privacyverklaring opgesteld.

Meer informatie over het privacybeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) vind je op de website van de VGC.

Wat zijn uw rechten?

De wet geeft u het recht om:

 • een overzicht te vragen van uw persoonsgegevens, welke gegevens verwerkt worden, hoe en waarom deze gegevens verwerkt worden. Dit is uw recht van inzage.
 • persoonsgegevens op te vragen en/of door te sturen naar een derde. Deze gegevens worden bezorgd in een gestructureerde, leesbare vorm, die makkelijk over te dragen is. Dit is het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • uw persoonsgegevens te laten aanpassen. Dit is uw recht op verbetering.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken of, indien nodig, een bezwaar te maken tegen de verwerking
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen als er geen verplichting is om die langer te bewaren. Dit is het recht om vergeten te worden of het recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens die we wettelijk moeten bewaren of die nodig zijn om onze diensten aan te bieden.
 • niet ongewenst onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten, met inbegrip van profilering. Dat betekent dat verwerkingen waarbij via persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van u als persoon worden geëvalueerd, niet zonder uw toestemming mogen gebeuren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over verwerkingen om beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Deze rechten gelden voor alle verwerkingen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie uitvoert. U hebt altijd toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt op elk moment gebruikmaken van de bovenstaande rechten.
Wilt u een of meer van deze rechten aanvragen?
Dat kan via e-mail: privacy@vgc.be
Of met de post:

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Functionaris voor gegevensbescherming
Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel

De VGC vindt het belangrijk om u, als gebruiker van haar aangeboden diensten of als bezoeker van haar websites, voldoende op de hoogte te houden. Op een transparante en heldere manier communiceren wij over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.

Welk type van gegevens worden verwerkt?

Via deze website verwerken wij:

 • Identificatiegegevens: IP-adres van het toestel waarmee u de website bezoekt
 • Gegevens over de pagina’s op de website die u bezoekt
 • Gegevens over uw reactie, naam, voornaam en e-mailadres als u ons contacteert
 • Uw naam, voornaam en e-mailadres als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief
 • Uw naam, voornaam, e-mailadres, rijksregisternummer en adres als u een bestelling plaatst

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om:

 • uw reactie te behandelen, met uw toestemming
 • onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen: de identificatiegegevens van de apparaten die verbinding maken met onze website en de activiteiten van de gebruikers van onze website worden bewaard om illegale activiteiten die de website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen te voorkomen en te onderzoeken, bijvoorbeeld hacking.
 • onze diensten te verbeteren, bezoekstatistieken worden anoniem bijgehouden. Wij gebruiken deze statistieken om onze website te kunnen verbeteren op basis van de bezoekfrequentie van de webpagina’s.
 • u op de hoogte te houden van onze activiteiten
 • u het gevraagde product op te sturen en u daarover te contacteren indien nodig

Worden uw gegevens doorgegeven?

We sturen de gegevens die via deze website worden verzameld, nooit door in een vorm waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden. De statistische gegevens over het gebruik van deze website zijn anoniem. Daardoor kunnen ze niet aan een persoon verbonden worden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.
In sommige gevallen verplicht de wet ons om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De bezoekgegevens van de website worden 1 jaar bewaard.
De gegevens verzameld via het contactformulier worden bewaard tot uw reactie behandeld is.
De gegevens voor de bestelling worden bewaard tot uw bestelling afgehandeld is.

Extra informatie? Een klacht?

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw (aan)vraag voor gegevens? Contacteer dan de functionaris voor gegevensbescherming. Dat kan via e-mail: privacy@vgc.be
of per post:

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Functionaris voor gegevensbescherming
Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: www.privacycommission.be/nl/contact

Het cookiebeleid

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bestaan uit een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik. Cookies maken het mogelijk om het gebruik van een website te vereenvoudigen, te vervolledigen en te personaliseren.
De websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie maken gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

 • Javascript-herkenning: deze website maakt uitgebreid gebruik van Javascript. Via een cookie controleren we of Javascript bij u is ingeschakeld.
 • Google Analytics: aan de hand van cookies verzamelen we via Google Analytics statistieken over het gebruik van de website. Dat doen we om snel fouten op te sporen, om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en om continu op de hoogte te zijn van uw informatiebehoeften.

Door uw bezoek aan of uw gebruik van de website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies. Als u niet akkoord gaat met deze cookieverklaring, dan moet u elk verder gebruik van deze website stopzetten.

Gebruik van de website www.erfgoedcelbrussel.be

De Vlaamse Gemeenschapscommissie spant zich in om de inhoud van al haar websites zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud toch onvolledig of onjuist is. De online informatie wordt dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Als u tekortkomingen of fouten ziet, dan kunt u dat melden via het algemene contactadres op de website. De Vlaamse Gemeenschapscommissie behandelt uw meldingen met de nodige aandacht. Correcties worden snel uitgevoerd.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie spant zich ook in om eventuele technische problemen te voorkomen. Zij kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

Hyperlinks en verwijzingen

De websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevatten hyperlinks naar externe bronnen met aanvullende informatie en diensten. De VGC is zelf niet verantwoordelijk voor het beheer, de beschikbaarheid en de juistheid van de informatie op deze externe bronnen. Zij aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van de externennen waarnaar wordt doorverwezen.
Deze doorverwijzingen naar andere overheden, instanties en organisaties dienen alleen ter informatie en om het gebruikscomfort te verhogen.

Gebruik van materiaal

Alle teksten en al het beeldmateriaal (foto’s, illustraties, filmpjes …) op deze website zijn onderworpen aan auteursrechten en aan de regels van het portretrecht. Het is verboden om de teksten en het beeldmateriaal van deze website te kopiëren, te gebruiken of te verspreiden zonder de toestemming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Ook de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.