VRT Documentatie en Archieven

Deel deze pagina

De VRT beschikt over een zeer rijk en kostbaar productiearchief, ondergebracht onder de koepel D(ocumentatie) & A(rchieven).

D&A staat in voor het conserveren, ontsluiten en opnieuw ter beschikking stellen van eigen VRT radio-, televisie- en muziekproducties en 'externe content', d.i. geschreven pers en commerciële muziek. Rode draad bij het archiveren is Vlaams cultureel erfgoed, D&A is de behoeder van het collectieve geheugen van de openbare omroep sinds begin jaren 1930 tot heden.

Omwille van de verscheidenheid en specifiteit van elke deelcollectie is D&A opgedeeld in subafdelingen op basis van het respectievelijk medium.

Het persarchief en de commerciële muziekcollectie zijn voorbehouden voor programmamakers, de 'eigen' collecties, inclusief bijbehorend fotomateriaal, staan ook externen ter beschikking.

Analoog beeld-en geluidsmateriaal wordt stap voor stap (volgens type analoge drager en niveau van bedreiging) gedigitaliseerd, zodathet voor altijd bewaard blijft en sneller toegankelijk is. recent audiovisueel materiaal, digitaal geproduceerd, wordt meteen digitaal opgeslagen.

Collectie:

Televisiebeelden (ca. 400 000 uren TV), gesproken radio-opnames (ca. 145 000 uren radio), concert- en studio-opnames (ca. 40 000 analoge en duizenden digitale muziekopnames), geluidenbank, fotoarchief, persarchief.

Contact:

- Televisiebeelden: vrtarchief@vrt.be - 02 741 37 20

- Radio-opnames: radioarchief@vrt.be - 02 741 55 53

- Muziekopnames: audiotheek@vrt.be - 02 741 37 25

- fotoarchief@vrt.be – 02/741 50 46

- Persarchief: documentatie@vrt.be - 02 741 37 25

 

VRT Documentatie en Archieven