Geschied- en Heemkundige Kring van het Graafschap Jette en Omgeving

Deel deze pagina

Men wist al langer dat de Jetse ondergrond een Romeinse villa verborg. Uiteindelijk lukte het de geschied- en heemkundige kring van het Graafschap Jette en omgeving om deze villa rond 1967 effectief te lokaliseren. De vondsten uit de opgravingen die erop volgden, waren het begin van het Gemeentelijk Museum van het Graafschap Jette, in de abdij van Dielegem. Daar kan je ook de heemkring zelf vinden.

Deze heemkring is dus wel een Jetse vereniging maar haar belangstelling voor het archeologisch, historisch en folkloristisch erfgoed gaat veel ruimer dan de gemeente zelf, zowel inhoudelijk als geografisch. Want pas in het recente verleden werd Jette een zelfstandige gemeente. Daarvoor maakte Jette altijd deel uit van een groter bestuurlijk geheel, zoals het graafschap.

Iedereen met een meer dan gemiddelde belangstelling voor de streekgeschiedenis van en rond Jette is dus meer dan welkom bij de heemkring. Neem alvast een kijkje in het lokale museum waar een Romeins zegel, slavenboeien … de geschiedenis van Jette en omgeving illustreren.

 

Geschied- en Heemkundige Kring van het Graafschap Jette en Omgeving

  • Adres

    p/a Helenalaan 62, 1082 Brussel Sint-Agatha-Berchem

  • Telefoon

    +32 (2) 465 86 37

  • E-mail

    pvnh@skynet.be