Onze Brusselse partners

Deel deze pagina

De Erfgoedcel werkt intensief samen met een aantal Brusselse (erfgoed)organisaties.

ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET VLAAMS LEVEN TE BRUSSEL VZW

Het AMVB steunt erfgoedbewaarders in Brussel om hun cultureel erfgoed goed te bewaren. Naast expertise over papieren archief biedt het AMVB ook begeleiding rond digitale archiefwerking. (Erfgoed)verenigingen en erfgoedorganisaties uit Brussel kunnen gratis een beroep doen op de scanstudio. 
Binnen het netwerk van archieforganisaties neemt het AMVB een actieve rol op door hun archiefkennis en -expertise aan collega-archieven ter beschikking te stellen, op Brussels en Vlaams niveau.

Arduinkaai 28 -  1000 Brussel | +32 (0)2 209 06 01 | www.amvb.be


BRUSSELSE MUSEUMRAAD VZW

De Brusselse Museumraad is de koepelorganisatie van de Brusselse musea. Het netwerk bestaat uit zo'n 100 federale, gemeentelijke, gemeenschaps- en privémusea. Focus ligt op het verbeteren van het aanbod van de musea, het stimuleren van samenwerking en het promoten van de musea en hun collecties om de uitstraling Brussel als museumstad te vergroten.

Koningsgalerij 15 - 1000 Brussel | +32 (0)2 512 77 80 | www.brusselsmuseums.be


LASSO VZW

Lasso’s kerntaak ligt in de netwerking rond cultuurparticipatie en -educatie door professionelen uit de culturele sector in Brussel te stimuleren tot samenwerking met onder meer het jeugdwerk, welzijn en onderwijs.  Via projecten en trajecten ondersteunt Lasso de uitwisseling van informatie, kennis, ervaring en expertise.

Sainctelettesquare 19 - 1000 Brussel | +32 (0)2 513 15 90 | www.lasso.be