Hoe ontlenen?

Deel deze pagina

Formulier om erfgoedspecifiek technisch materiaal te ontlenen.
Let erop om je aanvraag minstens 7 werkdagen vóór de ontleningsdatum te sturen naar erfgoedbrussel@vgc.be.

Meer info: 02 563 05 82

De algemene uitleendienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vind je via deze weg.